07 ธันวาคม 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ปี 2560-2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560-2561

 เอกสารดาวน์โหลด

เชิญชวนผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น


เชิญชวนผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน
 "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561
-----------------------------------------------
เชิญชวนผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
นงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98-99
 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่
แบบฟอร์มนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น
http://irdc.nrct.go.th/Download/index/30
-----------------------------------------------
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.

03 ตุลาคม 2560

Cashless Society สังคมไร้เงินสด

Cashless Society สังคมไร้เงินสด
----------------------------------------------
ก้าวสู่สหัสวรรษ ที่ผู้คนมีรายรับ-รายจ่าย ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย การเช่า และอีกอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยระบบที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องพกเงินเป็นจำนวนมาก จับจ่าย ซื้อของได้สะดวก รวดเร็ว ง่าย แม่นยำ และมีความปลอดภัยสูง
"สังคมไร้เงินสด" หรือ Cashless Society กลายเป็นเทรนด์ที่หลายประเทศทั่วโลกพยายามจะทำให้สำเร็จให้ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกรรมการเงินในประเทศ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากกว่าเดิม ซึ่งปัจจุบันก็มีหลายประเทศทั่วโลกแล้ว ที่กำลังเดินหน้าไปสู่สังคมไร้เงินสด

18 กันยายน 2560

Research for Strategy Management


Research for Strategy Management
กรอบยุทธศาสตร์ของการพัฒนาพื้นที่ พิจารณาการเข้าไปมีส่วนร่วมของภาคการวิจัยและนวัตกรรมที่จะนำองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาไปช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการ และเข้าสู่ประเด็นเป้าหมายในการพัฒนาของระดับพื้นที่ ซึ่งต้องมีการบูรณาการร่วมกันทั้งในส่วนของภาคต่างๆ ดังนี้