03 ตุลาคม 2560

Cashless Society สังคมไร้เงินสด

Cashless Society สังคมไร้เงินสด
----------------------------------------------
ก้าวสู่สหัสวรรษ ที่ผู้คนมีรายรับ-รายจ่าย ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย การเช่า และอีกอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยระบบที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องพกเงินเป็นจำนวนมาก จับจ่าย ซื้อของได้สะดวก รวดเร็ว ง่าย แม่นยำ และมีความปลอดภัยสูง
"สังคมไร้เงินสด" หรือ Cashless Society กลายเป็นเทรนด์ที่หลายประเทศทั่วโลกพยายามจะทำให้สำเร็จให้ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกรรมการเงินในประเทศ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากกว่าเดิม ซึ่งปัจจุบันก็มีหลายประเทศทั่วโลกแล้ว ที่กำลังเดินหน้าไปสู่สังคมไร้เงินสด

18 กันยายน 2560

Research for Strategy Management


Research for Strategy Management
กรอบยุทธศาสตร์ของการพัฒนาพื้นที่ พิจารณาการเข้าไปมีส่วนร่วมของภาคการวิจัยและนวัตกรรมที่จะนำองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาไปช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการ และเข้าสู่ประเด็นเป้าหมายในการพัฒนาของระดับพื้นที่ ซึ่งต้องมีการบูรณาการร่วมกันทั้งในส่วนของภาคต่างๆ ดังนี้

Number 333 งานวิจัยขายได้

       ปัจจุบันประชากรที่มีภาวะผมร่วงและศรีษะล้านมีมากขึ้นทั้งผู้ชายและผู้หญิง ภาวะดังกล่าวอาจทำให้เกิดความไม่มั่นใจ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานได้ด้วยภูมิปัญญาไทยที่นำเอาน้ำซาวข้าวมาสระผม ทำให้ผมดกดำเงางาม จึงได้คิดค้นการนำ ข้าว มาดำเนินการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดจากข้าวมีสี ในแบบธรรมชาติบำบัด จะช่วยลดต้นทุนการน้ำเข้าจากต่างประเทศ ลดปัญหาการแพ้จากยาสังเคราะห์