18 กันยายน 2560

Research for Strategy Management


Research for Strategy Management
กรอบยุทธศาสตร์ของการพัฒนาพื้นที่ พิจารณาการเข้าไปมีส่วนร่วมของภาคการวิจัยและนวัตกรรมที่จะนำองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาไปช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการ และเข้าสู่ประเด็นเป้าหมายในการพัฒนาของระดับพื้นที่ ซึ่งต้องมีการบูรณาการร่วมกันทั้งในส่วนของภาคต่างๆ ดังนี้

Number 333 งานวิจัยขายได้

       ปัจจุบันประชากรที่มีภาวะผมร่วงและศรีษะล้านมีมากขึ้นทั้งผู้ชายและผู้หญิง ภาวะดังกล่าวอาจทำให้เกิดความไม่มั่นใจ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานได้ด้วยภูมิปัญญาไทยที่นำเอาน้ำซาวข้าวมาสระผม ทำให้ผมดกดำเงางาม จึงได้คิดค้นการนำ ข้าว มาดำเนินการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดจากข้าวมีสี ในแบบธรรมชาติบำบัด จะช่วยลดต้นทุนการน้ำเข้าจากต่างประเทศ ลดปัญหาการแพ้จากยาสังเคราะห์